หน้าหลัก

ประกาศ
  • บุคลากรในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home 75%) ปฎิบัติงานที่สำนักงาน 25% ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กิจกรรมสพป. นครปฐม เขต 1

กิจกรรมสพป.นครปฐม เขต 1

พิธีปิดการอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

24 กันยายน 2564 ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 นายมติชน  มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  ในนามผู้อำนวยการฝึก  เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสรุปผลการจัดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด https://photos.app.goo.gl/jgi39672CN2wdNRk9

เบญญพัฒน์ สุอมรา

กันยายน 24, 2564

ประกาศ สพป. นครปฐม เขต 1

ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง

Facebook icon Facebook Fanpage

YouTube icon Youtube Channel

การประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.นครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 3/2564

การประชุมทางไกล การดำเนินงานจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Facebook icon Facebook กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

อบรมออนไลน์

รวม Link Web

ระบบประกันคุณภาพ

โปรแกรมระบบสำนักงาน (E-Service)

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา