หน้าหลัก

การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 4 ท่าน โดยมี นายกุญชร เหลืองสุดใจชื้น ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายสุชาติ สง่าแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงม […]
ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมของกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมของกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการนำของนางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้รับมอบหมายจากดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมของกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์ โดยได้เชิญธุรการของทุกกลุ่มงานหรือผู้ […]

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2565

โรงเรียนในสังกัด

ข้าราชการครู

นักเรียน

บุคลากร สพป.นครปฐม เขต 1

▸  ขยายระยะเวลาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 และเขต 2 8 สิงหาคม 2565 ชลธิชา อาภานุรักษ์

จดหมายข่าว สพป.นครปฐม เขต 1

Facebook icon Facebook Fanpage

YouTube icon Youtube Channel

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสื่อสารเชิงบวก รู้ทันภัยคุกคามทุกรูปแบบ วันที่ 2

Facebook icon Facebook กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

Facebook icon Facebook ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครปฐม

อบรมออนไลน์

ระบบประกันคุณภาพ

โปรแกรมระบบสำนักงาน (E-Service)

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

คลังสื่อการเรียนการสอน

ติดต่อเรา