3
3
previous arrow
next arrow

ผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 1

ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

นายมิน ประจวบวัน
รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
ดร.ฐาปณี  พวงงาม
รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
นางสาวนิตยนันท์  อัครวรรณโรจน์
รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ&YOUTUBE CHANNEL

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โปรแกรมระบบสำนักงาน (E-Service)

 โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

คลังสื่อการเรียนการสอน

ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐม

อบรมออนไลน์

สพป.นครปฐม

รวม Link งานวิชาการ

สพป.นครปฐม
สพป.นครปฐม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดนครปฐม

ดูเพิ่มเติม..

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็ปไซต์ทุกโรงเรียนในสังกัดโปรแกรม EMIS

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สพฐ. (ครั้งที่ 1) 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผอ.สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สพฐ. (ครั้งที่ 1) 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สพฐ. (ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือน) พร้อมด้วย นายสุนัย ทองนวล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพชะยนต์ พูนขวัญ ผอ.โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ กรรมการและเลขานุการ และบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูฯ ร่วมการประเมินฯในครั้งนี้ จำนวน 1 ราย คือ นายไพศาล ศรีจันทร์โฉม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหิน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้ได้ตรวจราชการและเยี่ยมให้กำลังใจครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านหนองหินด้วย รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/pUppS5nXzTrMAbGV8
การประชุมหารือ การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร

การประชุมหารือ การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.  นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ศน.จรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ครูปานทิพย์ ดอนขันไพร นางสาวกุลวิภา ชีพรับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และนางสาว สุภพิชชา รอดพลอย ร่วมประชุมวางแผน หารือ และมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบ ในการอบรมพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามโครงการพัฒนางาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1
▸  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 5 April 2567 Admin กลุ่มบริหารงานบุคคล

จดหมายข่าว สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ร้องเรียน/ติดต่อสอบถาม

การเปิดเผยข้อมูล OIT

FACEBOOK สพป.นครปฐม เขต 1

ช่องยูทูป

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสื่อสารเชิงบวก รู้ทันภัยคุกคามทุกรูปแบบ วันที่ 2

Facebook กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

ติดต่อสอบถาม (Q&A)

รวม Link Web