3
3
previous arrow
next arrow

ผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 1

ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

เบอร์ติดต่อ 034-254373

นายมิน ประจวบวัน
รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
เบอร์ติดต่อ 065-3916492
ดร.ฐาปณี  พวงงาม
รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
เบอร์ติดต่อ 081-4234233
นางสาวนิตยนันท์  อัครวรรณโรจน์
รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
เบอร์ติดต่อ 065-9291981

ประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

ประชาสัมพันธ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชาสัมพันธ์
หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อมูลสารสนเทศ&YOUTUBE CHANNEL

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนหน่วยงาน

โปรแกรมระบบสำนักงาน (E-Service)

 โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

คลังสื่อการเรียนการสอน

ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐม

อบรมออนไลน์

สพป.นครปฐม

รวม Link งานวิชาการ

สพป.นครปฐม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดนครปฐม

ดูเพิ่มเติม..

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็ปไซต์ทุกโรงเรียนในสังกัดโปรแกรม EMIS

รวม Link Web

▸  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 1 กรกฎาคม 2567 Admin กลุ่มบริหารงานบุคคล
▸  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 7 กุมภาพันธ์ 2567 Admin กลุ่มบริหารงานบุคคล
▸  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลของโรงเรียนต้นแบบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
▸  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11 กรกฎาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

จดหมายข่าว สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1

EIT(2)

การเปิดเผยข้อมูล OIT

ประชาสัมพันธ์กลุ่มบุคคล

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ร้องเรียน/ติดต่อสอบถาม

ช่องยูทูป

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสื่อสารเชิงบวก รู้ทันภัยคุกคามทุกรูปแบบ วันที่ 2

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

ติดต่อสอบถาม (Q&A)

รวม Link Web