3
3
previous arrow
next arrow

ผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม

ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1
นายมิน ประจวบวัน
รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
ดร.ฐาปณี  พวงงาม
รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
นางสาวนิตยนันท์  อัครวรรณโรจน์
รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ&YOUTUBE CHANNEL

สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โปรแกรมระบบสำนักงาน (E-Service)

 โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

คลังสื่อการเรียนการสอน

ประวัติศาสตร์เมืองนครปฐม

อบรมออนไลน์

สพป.นครปฐม

รวม Link งานวิชาการ

สพป.นครปฐม
สพป.นครปฐม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดนครปฐม

ดูเพิ่มเติม..

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็ปไซต์ทุกโรงเรียนในสังกัดโปรแกรม EMIS

▸  ประชุมกลุ่มนิเทศก์ 9 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศฯ
▸  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

จดหมายข่าว สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 1

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ร้องเรียน/ติดต่อสอบถาม

การเปิดเผยข้อมูล OIT

FACEBOOK สพป.นครปฐม เขต 1

Youtube Channel

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสื่อสารเชิงบวก รู้ทันภัยคุกคามทุกรูปแบบ วันที่ 2

Facebook กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

ติดต่อสอบถาม (Q&A)

รวม Link Web