หน้าหลัก

ประกาศ
  • บุคลากรในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการขั้นสูงสุดเต็มจำนวน (Work From Home 100%) ระหว่างวันที่  3  - 31 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กิจกรรมสพป. นครปฐม เขต 1

กิจกรรมสพป.นครปฐม เขต 1

ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทะเลบกเป็นโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 2 สค.2564 นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนวัดทะเลบก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

เบญญพัฒน์ สุอมรา

สิงหาคม 2, 2564

จดหมายข่าว สพป.นครปฐม เขต 1

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายมติชน มูลสูตร พร้อมด้วยนายมิน ประจวบวัน ดร.นัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม และ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกท่าน ประชุมทางไกลส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 1

รอบรั้วโรงเรียน

อำเภอกำแพงแสน

ประกาศ สพป. นครปฐม เขต 1

ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง

Facebook icon Facebook Fanpage

YouTube icon Youtube Channel

การประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.นครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 3/2564

การประชุมทางไกล การดำเนินงานจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Facebook icon Facebook กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

อบรมออนไลน์

รวม Link Web

ระบบประกันคุณภาพ

โปรแกรมระบบสำนักงาน (E-Service)

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา