หน้าหลัก

ประกาศ
  • บุคลากรในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home 75%) ปฎิบัติงานที่สำนักงาน 25% ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กิจกรรมสพป. นครปฐม เขต 1

กิจกรรมสพป.นครปฐม เขต 1

ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันเสาร์ที่ 18 พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อนุนารถ  ชื่นจิต รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 คณะลูกเสือวิทยากรแกนนำจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ผ่านการถ่ายทอดสด  โดยมี นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ดร.สุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ           […]

เบญญพัฒน์ สุอมรา

กันยายน 18, 2564

ประกาศ สพป. นครปฐม เขต 1

ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง

Facebook icon Facebook Fanpage

YouTube icon Youtube Channel

การประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.นครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 3/2564

การประชุมทางไกล การดำเนินงานจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Facebook icon Facebook กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

อบรมออนไลน์

รวม Link Web

ระบบประกันคุณภาพ

โปรแกรมระบบสำนักงาน (E-Service)

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา