ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียนทั่วไทยรับเปิดเทอม 1 พ.ย.

19 ตุลาคม 2564 เวลา  10.00 น. ห้องประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อ.เมืองนครปฐม นายมิน  ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนรับการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 เข็มที่ 1 โดยมีนักเรียนระดับ ม.1- ม.3     โรงเรียนวัดธรรมศาลา โรงเรียนวัดเกาะวังไทร   โรงเรียนวัดพระประโทณจดีย์ และโรงเรียนวัดตาก้อง  เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม

         19 ตุลาคม 2564 เวลา  13.30 น. ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม          ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.วีระ บัวผัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม      เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ปี 2564 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 60/2564  เพื่อชี้แจงกรณีเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา […]

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

19 ตุลาคม 2564 ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ  โดยมี        ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Video Conference เพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กราบขอพรและแนวคิดในการปฏิบัติงาน

19 ตุลาคม 2564 ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครปฐม   เขต 1 เข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร พระราชเจติยาภิบาล (จวน ธมฺมธโร)  ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1  ท่านเมตตาให้ แนวคิดในการปฏิบัติงาน   ………    “ คิดดี ทำดี พูดดี  แล้วจะได้ดี   ถ้า   คิดไม่ดี  ทำไม่ดี พูดไม่ดี ก็จะไม่ได้ดี ”

เยี่ยมให้กำลังในนักเรียนฉีดวัคซีนเข็มแรก

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และติดตามการฉีดวัคซีน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(ประชารัฐบำรุง) โรงเรียนวัดหนองกะโดน และโรงเรียนวัดทัพหลวงวัดทัพหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม) จำนวน 99 คน ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย […]

ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง อดีต ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินกับ ดร.กษมา ป้องกัน ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 https://photos.app.goo.gl/akM6TC5fc1xkbyyRA

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก/ประเมินความเหมาะสม(สัมภาษณ์) ในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 เพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่18 ตุลาคม 2564 ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) ในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 เพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมhttps://photos.app.goo.gl/BpKRARNNXqLhiCy59

“สวดมนต์ ไหว้พระ”

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.วีระ บัวผัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ไหว้พระ สวดมนต์ ณ บริเวณ ซุ่มพระพุทธรูปหน้าอาคารสำนักงานฯ เพื่อความความเป็นสิริมงคล “ การสวดมนต์นั้น เป็นการสักการบูชาองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย และอัญเชิญพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ ให้มาอภิบาล ปกปักรักษา และยังให้เกิดความสงบสุขด้วยอำนาจแห่งพระธรรมคำสั่งสอน ประการสำคัญย่อมได้รับอานิสงส […]

ผอ.เขต มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์

วันที่ 15 ต.ค.  2564 ดร.กษมา  ป้องกัน   ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้กับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1  ณ ห้องประชุม จันหอม สพป.นครปฐม เขต 1

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีน

วันที่ 15 ต.ค.  64     นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1   ได้รับมอบหมาย    ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    โรงเรียน วัดหนองโพธิ์  และโรงเรียนวัดสองห้อง   ณ ห้องคอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน

พิธีปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่น 1

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม  2564 ห้องประชุมพระพรหมเวที    ดร.กษมา  ป้องกัน ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม  เขต 1  เป็นประธานในพิธีในพิธีปิดอบรมลุกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่น 1   โดย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน   คณะวิทยากร  และขอขอบคุณคณะผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและรับชมผ่านระบบออนไลน์  ทั้งนี้ & […]

พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม  2564 เวลา 09.00 น.   หอประชุมทวารวดีศรีพระประโทณ    ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม  เขต 1  เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.วีระ  บัวผัน รองผู้อำนวยการ  สพป.นครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีนี้   พร้อมนี้  นายมิน  ประจวบวัน รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม  เขต 1 ร่วมพิธีดังกล่าว  ซึ่งในปีนี้ โร […]

1 2 8