ฝ่ายบริหารการศึกษา

ดร.กษมา ป้องกัน
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

นายมิน ประจวบวัน
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

ดร.วีระ บัวผัน
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1