กลุ่มกฎหมายและคดี

นายปฐม แจ้งธรรมมา
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
pathom.ch13@gmail.com
เบอร์โทร 0858090506