กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
teeymom@gmail.com
เบอร์โทร 0819814790

นางสาวนิพัทธา กายเย็น
นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อเรา