อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ให้เกียรติเปิดการอบรมผ่านระบบทางไกลด้วย Google meet การอบร […]

สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดานางเสริมสุข ประดิษฐขำ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายหวาน แพรอัตถ์ บิดา นางเสริมสุข ประดิษฐขำ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครปฐม เขต 1 ณ บ้านกำนันระหงษ์ แพรอัตถ์ เลขที่ 67 หมู่ 5 ตำบลสวนป่วน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/ewV2VGQYXwNPE71c9

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ลงพื้นที่ซ่อมอุปกรณ์DLTVให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 1

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม โดยการนำของ ว่าที่ร.ต.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยทีมนักศึกษาแผนกสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย ร่วมในการลงพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสัง […]

ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์(คลิปสั้น) สพป.นครปฐม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร. กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน […]

การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ได้กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู […]

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการนำของ ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานีแก้หนี้ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ตล […]

กิจกรรมเขตสุจริตเช้าวันจันทร์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.20 น. นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงจำขึ้นใจ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ในบริเวณโดมหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งท่านผู้อำนวยการฝากบุคลากรท […]

กิจกรรมเขตสุจริตเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.15 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการนำของนายวีระ บัวผัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงจำขึ้นใจ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ในบริเวณโดมหน้าอา […]

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์DLTVให้ร.ร.ขนาดเล็กในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 1

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม โดยการนำของ ว่าที่ร.ต.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยทีมนักศึกษาแผนกสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย ร่วมในการลงพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กใ […]

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายวีระ บัวผัน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นางจรรยาพร ยอดแก้ว และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งมีการประชุมในหลายประเด็น เช่น การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดประเมินผล การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ การจัดหลักสูตรการอบรมฯ งบประมาณต่างๆ ตลอดจนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานฯ

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์DLTVให้โรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ว่าที่ ร.ต.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ซึ่งได้มอบหมายนายวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยทีมนักศึกษาแผนกสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย โดยได้บูรณาการโครงการ Fix it ร่วมในการลงพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำ […]

กิจกรรมเขตสุจริตทุกเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.15 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการนำของนายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงจำขึ้นใจ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ในบริเวณ […]

1 2 4
ติดต่อเรา