ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมของกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการนำของนางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้รับมอบหมายจากดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมของกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์ โดยได้เชิญธุรการของทุกกลุ่มงานหรือผู้ […]

ประชุมทุนการศึกษา สกสค

วันที่ 28 ก.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยการนำของนางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายวชิระ ก้อนในเมือง และนางอำไพ ลิ้มประสาท ประธานกลุ่มร่วมประชุมคัดเลือกทุนการศึกษา สกสค.ณ ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/635bB3euy7YLK4Gx5

กิจกรรมการประกวด”นวัตกรรมเด่น เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21″

วันที่ 27 กันยายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการตัดสินผลการประกวด”นวัตกรรมเด่น เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21″ นำโดย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจรรยาพร ยอดแก้ว และคณะศึกษานิเทศก์ ได้มอบรางวัลและเกียรติบัติแก่ผู้ที่ชนะการประกวด ในระดับเหรียญทอง รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/uJspCgUsKqJZXjJQ6

ประเมิน IQA Award รร.บ้านดอนซาก

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดย นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายก่อการ ไชยสงคราม และนางศศิกานดา ศุภภูดล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ๑ ได้เข้าประเมินโรงเรียนบ้านดอนซาก โดยนางสาวณัฐรดา จิตรแก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล อีกอำนวยความสะดวก […]

ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน โดยการนำของนางสมหมาย ดอกจันทน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/FnwoncsWkfZDSDFMA

อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV)

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ให้เกียรติเปิดการอบรมผ่านระบบทางไกลด้วย Google meet การอบร […]

สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดานางเสริมสุข ประดิษฐขำ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายหวาน แพรอัตถ์ บิดา นางเสริมสุข ประดิษฐขำ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครปฐม เขต 1 ณ บ้านกำนันระหงษ์ แพรอัตถ์ เลขที่ 67 หมู่ 5 ตำบลสวนป่วน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/ewV2VGQYXwNPE71c9

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ลงพื้นที่ซ่อมอุปกรณ์DLTVให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 1

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม โดยการนำของ ว่าที่ร.ต.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยทีมนักศึกษาแผนกสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย ร่วมในการลงพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสัง […]

ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์(คลิปสั้น) สพป.นครปฐม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร. กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน […]

การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ได้กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู […]

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการนำของ ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานีแก้หนี้ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ตล […]

กิจกรรมเขตสุจริตเช้าวันจันทร์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.20 น. นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงจำขึ้นใจ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ในบริเวณโดมหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ซึ่งท่านผู้อำนวยการฝากบุคลากรท […]

1 2 5
ติดต่อเรา