ศธ 04058/ว2573 เรื่อง กำชับมาตรการขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนและผู้ปกครองมาส่ง
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  20 มิ.ย. 2024 15:45:56

 ที่ ศธ 04058/2567 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ลากิจส่วนตัว
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  20 มิ.ย. 2024 15:40:53

 ที่ เรื่อง แก้ไขรายงานประชุม
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  20 มิ.ย. 2024 14:42:37

 ที่ ศธ04058/ว2564 เรื่อง โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิถีเด็กไทยน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปี 2567
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  20 มิ.ย. 2024 13:35:28

 ที่ ศธ04058/ว2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"อุ่นใจไซเบอร์ Young Creator Challenge 2024"
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  20 มิ.ย. 2024 13:33:21

 ที่ ศธ 04058/2562 เรื่อง สอบถามการรับนักเรียนที่ขอย้ายมาเข้าเรียน
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  20 มิ.ย. 2024 08:54:13

 ที่ ศธ 04058/ว 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  20 มิ.ย. 2024 08:39:42

 ที่04058/2559 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่น (ครู ข)
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  19 มิ.ย. 2024 17:46:52

 ศธ 04058/ว2557 เรื่อง การจัดกิจกรรมรับมอบหมวกนิรภัยขนาดเล็ก
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  19 มิ.ย. 2024 16:01:25

 ศธ 04058/ว2555 เรื่อง การดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษา
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  19 มิ.ย. 2024 15:48:54