ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่างๆ ในการขายทอดตลาด ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-306504

1 2