การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 4 ท่าน โดยมี นายกุญชร เหลืองสุดใจชื้น ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายสุชาติ สง่าแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงม […]

ประชุมกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู และย้ายผู้บริหารสถานศึกษาก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม กศจ.นครปฐม ครั้งที่ 3

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู และย้ายผู้บริหารสถานศึกษาก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม กศจ.นครปฐม ครั้งที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://phot […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมของกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการนำของนางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้รับมอบหมายจากดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมของกลุ่มงานผ่านเว็บไซต์ โดยได้เชิญธุรการของทุกกลุ่มงานหรือผู้ […]

ประชุมทุนการศึกษา สกสค

วันที่ 28 ก.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยการนำของนางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายวชิระ ก้อนในเมือง และนางอำไพ ลิ้มประสาท ประธานกลุ่มร่วมประชุมคัดเลือกทุนการศึกษา สกสค.ณ ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/635bB3euy7YLK4Gx5

กิจกรรมการประกวด”นวัตกรรมเด่น เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21″

วันที่ 27 กันยายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการตัดสินผลการประกวด”นวัตกรรมเด่น เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21″ นำโดย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจรรยาพร ยอดแก้ว และคณะศึกษานิเทศก์ ได้มอบรางวัลและเกียรติบัติแก่ผู้ที่ชนะการประกวด ในระดับเหรียญทอง รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/uJspCgUsKqJZXjJQ6

ประเมิน IQA Award รร.บ้านดอนซาก

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดย นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายก่อการ ไชยสงคราม และนางศศิกานดา ศุภภูดล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต ๑ ได้เข้าประเมินโรงเรียนบ้านดอนซาก โดยนางสาวณัฐรดา จิตรแก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล อีกอำนวยความสะดวก […]

ประชุมการติดตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ

เมื่อวันจันทร์ฺที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดประชุมการติดตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. โดยมี นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/BqqDhqYNj6NfBfeA6

1 2 72
ติดต่อเรา