ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 27 กันยายน 2566 ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต เขต1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 คณะกรรมการการประเมินฯ (ดร.วรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการ, ดร.ไพศาล ปันแดน อดีตผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กรรมการ, ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ) ดำเนินการประเมินผลงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เขตตรวจราชการที่ 3) จำนวน 6 ท่าน ณ หอประชุมเขาพระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกอบด้วย

ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2

นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี

ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผอ.สพม.ราชบุรี

https://photos.app.goo.gl/DS1GpbAURzhF1DQNA

อาจเป็นรูปภาพของ 25 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

ดูข้อมูลเชิงลึก

การเข้าถึงโพสต์ 571 โพสต์

ความรู้สึกทั้งหมด

9นางสาวเบญจวรรณ แย้มละมูล, เรียกฉันว่า ความสุข และ คนอื่นๆ อีก 7 คน