เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุม PLC กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย