ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(ภาษาอังกฤษ)

1 2