ขอเชิญชวนสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น)และคลิปTikTok

ขอเชิญชวนสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น)และคลิปTikTok ระหว่างวันที่ 4-18 กรฏาคม 2565 ผ่านช่องทางGoogle form ที่ ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในคู่มือการประกวด ช่องทางการสมัคร : https://drive.google.com/drive/folders/19JGtBpN4-XwnFb1__3tb__nT3a13L_j6?usp=sharing

ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบครูผู้ช่วยฯ ตอบแบบสอบถามการรับวัคซีน

แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบแข่งขันและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 สนามสอบโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สนามสอบโรงเรียนอนุบาล นครปฐม ตอบแบบสอบถามการรับวัคซีน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันตามาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามลิงค์ หรือ QR Code https://docs.google.com/…/1VkjfnMgGcq0RWRmLwSS…/viewform

ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบครูผู้ช่วยฯ ตอบแบบสอบถามการรับวัคซีน

แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบแข่งขันและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 สนามสอบโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สนามสอบโรงเรียนอนุบาล นครปฐม ตอบแบบสอบถามการรับวัคซีน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันตามาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามลิงค์ หรือ QR Code https://docs.google.com/…/1VkjfnMgGcq0RWRmLwSS…/viewform

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  585,500  บาท  จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วยรายการที่ 1  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา     65,500  บาทรายการที่  2 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษ […]

ติดต่อเรา