วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปบม เขต 1 นายมติชน มูลสูตร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปบม เขต 1 นายมติชน มูลสูตร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2564

1 2 3