การประชุมนคณะอนุกรรมการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 (Cluster 3)