โครงการนาเรขาคณิตโดยพระราชมงคลวชิราคม อุดมธรรมสุนทร”กิจกรรมเกี่ยวข้าว”

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปฺิดโครงการนาเรขาคณิตโดยพระราชมงคลวชิราคม อุดมธรรมสุนทร”กิจกรรมเกี่ยวข้าว” พร้อมด้วย นายมนตรี ร้ายไพรี ประธานกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ข้าราชการครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี”กิจกรรมเกี่ยวข้าว”ณ ศูนย์เรียนรู้ศรีเกษตร โภคทรัพย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่https://photos.app.goo.gl/uD1ZD4FL52xfJTxF9