สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เดือนมกราคม 2565เดือนกรกฎาคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565เดือนสิงหาคม 2565
เดือนมีนาคม 2565เดือนกันยายน 2565
เดือนเมษายน 2565เดือนตุลาคม 2565
เดือนพฤษภาคม 2565เดือนพฤศจิกายน 2565
เดือนมิถุนายน 2565เดือนธันวาคม 2565
เดือนตุลาคม 2564เดือนพฤศจิกายน 2564
เดือนธันวาคม 2564
ติดต่อเรา