วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายของฝ้าเพดานและโครงคร่าวไม้ด้านหน้าอาคารเรียนสปช.105/29 ที่ร่วงหล่นบนอาคารเรียนชั้น 2 ของโรงเรียนวัดเกาะวังไทร สาเหตุเกิดจากพายุฝนและลมแรง โดยให้คำแนะนำกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร และคุณครู ในของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

รับชอมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/fVkjHr1xbAd5qhvW8