วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกับบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนโรงเรียนวัดทุ่งผักกูด จากพายุฝนและลมแรง ทำให้หลังคาอาคารเรียนเกิดความเสียหาย โดยได้พบกับคณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างเร่งด่วนเช่นกัน

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/MnQwMs58YkJ83q4y7