วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ นำโดย ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีให้กับ นางปานทิพย์ ดอนขันไพร นางสาวสุภาวดี ศรีเพชร นางสาวพนารัตน์ พิมพ์พัฒน นางสาวสุนันทา ชาญปรีชา และนางสาวสุปราณี บัวล้อมใบ ในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/Rg1JypWgvUEV8Mzo6