วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดมหกรรมการศึกษา เรียนดี มีอาชีพ และย้อนรอยประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 (Nakhonpathom Education Soft Power Make Career & History) ระหว่างวันที่ 7–15 ก.พ. 67 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการศึกษา เรียนดี มีอาชีพฯ พร้อมเยี่ยวชมบูธนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนวัดกำแพงแสน และโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์ความเป็นไทย สำนึกรักบ้านเกิด เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน ในการนี้มี นายมิน ประจวบวัน รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมชมบูธนิทรรศการฯในครั้งนี้ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/ShjK6q7bWyGegvk8A