ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

Image Not Found

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึงเวลา 09:30 น.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่พสกนิกรชาวไทยและอาณาประชาราษฎร์ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี ในการนี้ ศึกษานิเทศก์จรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดี ครบถ้วนทุกประการ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found