วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวฐาปณี พวงงาม รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1เข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “เปิดเมืองแห่งความศรัทธา” ครั้งแรกของการรำบวงสรวงสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมสารีริกธาตุ พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนเหล่าเทพยดาอารักษ์ เทพธรรมบาลปกปักรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ที่คุ้มครองดูแลพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมสักการะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัย จากนั้น นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำ พี่น้องประชาชน จำนวน 1,430 คน รำบวงสรวงในครั้งนี้ ณ บริเวณลานพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/ZDhniqnKddhBf64c9