วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566  ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 กลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางรักษญาณ์ เผ่าผาง ประธานกลุ่มโรงเรียนบูรพาศึกษา นายกิ่ง ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม นายสมบูรณ์ บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมการแสดง/การแข่งขันของนักเรียน  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ในการนี้มี นางศศิกานดา ศุภภูดล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ หอประชุมทวารวดีศรีพระประโทน โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่https://photos.app.goo.gl/kfcJKZqYDs77Mfyv6