วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.  ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวดวงเดือน รื่นนาค ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง นางสาวปวริศา มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงลาด นางสาวนีรนา แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสุขวราราม และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงการแข่งขันของนักเรียน  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ในการนี้มี นางศศิกานดา ศุภภูดล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ โรงเรียนวัดบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/7D5JcpVsbwDQ12nj7