พิธีพระราชทานผ้าไตร ในการบำเพ็ญกุศล 101 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14