24 พฤศจิกายน 2566

นางจรรยาพร ยอดแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศ​ก์​เพื่อเตรียมการ 2 เรื่อง คือ 1.​ การประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องการดำเนินการอย่างเร่งด่วน (Quick Win)  และ​ 2. จัดทำข้อมูลสำหรับประชุมสรุปและสะท้อนผลการนิเทศติดตาม ความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบาย “นครแห่งการเรียนดี และมีความสุข” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน  2566 ทั้งนี้ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ยังเน้นย้ำให้ทีมศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย​ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ของกระทรวงศึกษาธิ​การอีกด้วย

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found