เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้ประชุมบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และการจัดทำ padlet ในกลุ่มงาน ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 1

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/Zimd74u1SWSQbL1J8