วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 มอบหมายให้นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และ นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2569-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2569 ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จัดโดยศึกษาธิการภาค 2 ซึ่งเขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/8Qn9za2AxzgBcsaZ8