วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting พร้อมด้วยนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้อำนวยการ กลุ่ม และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการประเมิน และการรายงานข้อมูล ฯ

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่ทเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/5m5SSYztZMnC3hQ89