วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.นครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/รักษาผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/i6g7J145kaUSv5hu7