ประชุมกลุ่มนิเทศก์

9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมทีมศึกษานิเทศก์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่ายมา และพูดคุย แลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image
Image
Image