ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ