ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง