ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดบ้านหลวง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง