1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ 2566


2. แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566


3. แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565