วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มอบหมายและแต่งตั้งให้ นางวิไล เรียนทัพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2566 พร้อมทำหน้าที่การตรวจเยี่ยมสนามสอบ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดเกาะวังไทร , โรงเรียนวัดไผ่ล้อม , และโรงเรียนวัดสามควายเผือก การดำเนินการทดสอบฯ(O-NET) ปีการศึกษา 2566 เสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย