ตรวจสอบสภาพความเสียหายอาคารเรียนโรงเรียนประสบภัยพิบัติ (โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าตรวจสอบสภาพความเสียหายอาคารเรียนโรงเรียนประสบภัยพิบัติ (โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม)

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/Ap8538ApgBovKk5M8