ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดหนองศาลา

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดหนองศาลา  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ได้มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 5 เปลี่ยน ด้านความปลอดภัย โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ด้านโอกาสและความเท่าเทียม ใช้กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต Learn to earn ทำให้เกิดผลงานนักเรียน เช่น เครื่องดื่มชานมไข่มุก การทำขนมไทย และเบเกอรี่ เป็นต้น

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่https://photos.app.goo.gl/yzZttToniRmvJ3Mr6