การเตรียมข้อมูลเพื่อคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผูัอำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกันจัดทำข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน (Quick Win)

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found