วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการลงโปรแกรม IEP Online พร้อมด้วย  นายมิน ประจวบวัน นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์  รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม มีผู้เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 48 ราย ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/uPXivta9vWVJBaY99