วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ( ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ) พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน นางสาวฐาปณี พวงงาม นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการนี้มี คณะกรรมการที่ปรึกษา นายกิ่ง ลิ้มประสาท ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครปฐม นายสมชาย มียินดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ( ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ) ในครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/wM4B3Sq1wqZr2QdG6