วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานกรรมการ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ อดีต ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กรรมการและเลขานุการ ร่วมการประเมินฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/tHPyVMguhDqLfogs6