วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” พร้อมด้วย นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อเตรียมการกำหนดกิจกรรมหลักของการจัดงานวันครู ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล  พิธีบูชาพระคุณบูรพาจารย์ โดยมี คุณครูฤดี โกยกอบเกียรติ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (ทำนองสรภัญญะ) คุณครูไพชะยนต์ พูนขวัญ ครูอาวุโสในประจำการ กล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวคำปฏิญาณ เพื่ีอระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับ และพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการนี้มี นางวิไล เรียนทัพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/GESbE85KXuEg73u47