การประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรภายใน สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน ดร.ฐาปณี พวงงาม นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/78Zpe1mkc7rYn41N8