วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรภายใน สพป.นครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน ดร.ฐาปณี พวงงาม นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้ เพื่อรับมอบนโยบายและข้อชี้แจง ข้อราชการในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/BFoQ2rHfsZjeAgsk9