การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางกษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 4 ท่าน โดยมี นายกุญชร เหลืองสุดใจชื้น ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายสุชาติ สง่าแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงม […]
ภารกิจโรงเรียน
ผอ.นีรนา แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม พร้อมคณะครู ต้อนรับคุณครูชาญชัย บุญญเลสนิรันตร์ เน…

ผอ.นีรนา แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม พร้อมคณะครู ต้อนรับคุณครูชาญชัย บุญญเลสนิรันตร์ เน…

วันที่ 11 เมษายน 2565 นำโดยนายทองใบ บรรเทาวงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุขวราราม ผอ.นีรน…

1--23
3
previous arrow
next arrow
ติดต่อเรา