สวดมนต์ไหว้พระ ณ วันจันทร์

จันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแรกของสัปดาห์ก่อนปฏิบัติหน้าที่….ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคลhttps://photos.app.goo.gl/H8CDj5CPrYJ1bi177