สพป.นฐ.เขต 1 ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2564

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 นายมติชน มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ดร.อนุนารถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564 เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ต่อจากนั้น ประชุมทีมบริหาร สพป.นครปฐม เขต 1 โดยทุกคนที่รับชมรายการฯ ภายในห้องประชุม ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโควิด-2019