สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”

วันที่ 9 กันยายน 2564  ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   นายนายมติชน  มูลสูตร  ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”  พิจารณาสรรหาและคัดเลือก    “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ “ครูดีในดวงใจ”  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานดังนี้ ระดับปฐมวัย 2 คน ระดับประถมศึกษา 5 คน และระดับมัธยมศึกษา 1 คน   เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และบริสุทธิ์ ยุติธรรม   รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาแต่ระดับ จำนวน 1 คน นำเสนอชื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/hLvaJB2xFqfhTmFRA